Montaža

Bravarsko sastavljanje i zavarivanje vršimo u vlastitoj proizvodnoj hali na površini od preko 3500 m2 sa osobljem certifikovanim prema međunarodnim standardima. Za potrebe horizontalnog i vertikalnog transporta, kompletan proizvodni prostor je opremljen konzolnim dizalicama kao i mosnim kranovima kapaciteta od 10 do 25 tona nosivosti.