Kučište industrijskog ventilatora sa oblogama
Težina cca. 5.000,0 kg
Kučište industrijskog ventilatora
Težina cca. 7.000,0 kg
Obloga za kučište industrijskog ventilatora
Težina cca. 700,0 kg
Kučište industrijskog ventilatora
Težina cca. 5.500,0 kg
Kučište sa unutrašnjim hlađenjem
Težina cca. 1.500,0 kg
Kučište industrijskog ventilatora
Težina cca. 2.000,0 kg
Industrijsko kučište sa vanjskim hlađenjem
Težina cca. 1.500,0 kg
Industrijsko kučište
Težina cca. 2.000,0 kg
Industrijsko kučište
Težina cca. 3.000,0 kg
Vertikalno industrijsko kučište
Težina cca. 3.000,0 kg
Industrijsko kučište
Težina cca. 2.500,0 kg