Gdje se nalazimo

Svoju djelatnost obavljamo u vlastitim pogonima na dvije lokacije koje se nalaze na teritoriji općine Visoko u okviru Zeničko-dobojskog kantona