Lokacija Očazi

Od početka 2018. godine sa radom je počeo i novi proizvodni objekt u neposrednoj blizini regionalnog puta Visoko - Kakanj na lokaciji Očazi sa 3500 m2 proizvodnog prostora građen po najvišim standardima i potrebama današnjeg modernog proizvodnog pogona