Segment Industrijske ventilacije
Težina cca. 1.000,0 kg
Nosači rezervoara
Težina cca. 2.500,0 kg
Posude pod pritiskom
Težina cca. 1.200,0 kg
Pocinčani nosači cijevi
Težina cca. 400,0 kg
Pocinčani segment platforme za rezervoar
Pocinčane ograde platforme vertikalnog rezervoara
Industrijska peć
Težina cca. 2.000,0 kg
Industrijsko kučište za alatne mašine
Težina cca. 500,0 kg
Podzemni rezervoar
Težina cca. 8.000,0 kg