Lokacija Dobrinje

Priprema proizvodnje kao i sam administrativni dio firme ED.EN d.o.o. Visoko smješteni su na lokaciji Dobrinje u pojasu regionalnog puta Visoko - Kakanj. Objekt namjenjen pripremi proizvodnje ima površinu od 1350 m2  kao i 270 m2 kancelarijskog prostora u kome je smješten moderan projektni biro kao i računovodstvo preduzeća..